KERN 5 - Fasehuis & begeleiding voor jongeren

Leer jezelf kennen, accepteren en zijn

KERN 5 is gestopt…

Na lang overwegen hebben we helaas moeten besluiten om te stoppen met KERN 5. De omstandigheden van de afgelopen jaren waren erg uitdagend! Het werken als kleine zelfstandige zorgondernemer in de jeugdzorg die onder druk staat; Beleid dat door landelijke politiek en gemeenten eenzijdig gewijzigd kan worden en wij ons daar naar moeten voegen; Twee jaar corona en de bijbehorende maatregelen; en daarbovenop kregen wij eind 2021 beide long-covid waar we nu nog steeds erg beperkt zijn in onze energie. Dat laatste heeft de doorslag gegeven om te besluiten dat het verstandiger is om te stoppen met KERN 5. We kunnen niet meer bieden wat we graag willen bieden en we moeten eerst zelf weer gezond worden.

Stoppen met KERN 5 houdt in dat we ons huis zullen moeten verkopen en een nieuwe plek gaan vinden voor de jongeren die nu nog bij ons wonen. Ook wijzelf zullen een nieuw huis gaan zoeken. We vertrouwen er op dat dit voorspoedig zal gaan.

Met ons hele hart en ziel en vol idealisme startten we in 2019 met KERN 5. Gemotiveerd om dit vele jaren te kunnen blijven doen. Het doet dan ook pijn om deze beslissing vooral met het verstand te moeten maken. Ondanks dat, ervaren we rust in deze keuze.

We zijn dankbaar voor wat we de afgelopen drie jaar hebben mogen en kunnen betekenen voor de jongeren die bij ons hebben gewoond. Ook hebben we waardevolle levenservaring opgedaan. We zijn dankbaar voor de vele betrokken mensen om ons heen die ons steunen. Zonder hen hadden we dit nooit kunnen doen!

Boven alles zijn we God dankbaar! Zijn Liefde is en blijft onze motivatie. We ervaren vrede in deze lastige keuze ondanks dat er veel onbeantwoorde vragen liggen. We vertrouwen op Hem dat, in welke omstandigheid dan ook en hoe de toekomst ook zal zijn, Hij erbij is en het goed zal komen.