Wonen

Gezinshuis & begeleiding voor jongeren

We leven samen een zo gewoon mogelijk gezinsleven.

In ons huis hebben we plek voor vijf jongeren tussen de 16 t/m 23 jaar. Je hebt een eigen kamer en deelt met de andere jongeren die er wonen, de keuken, badkamer en woonkamer. Een aantal keer per week eten we met elkaar. Gewoon om elkaar even te zien en te horen hoe het gaat. De andere dagen kook je voor jezelf. Elke week is er een gezamenlijke avond waarop we de ene keer een thema bespreken en de andere keer bijvoorbeeld een filmpje kijken of spel doen.

Er is altijd iemand beschikbaar om een praatje mee maken, een vraag te stellen of hulp te vragen. Vaak kun je bij ons binnenlopen, chillen op de bank of een spelletje doen. Als we niet binnen zijn, zijn we ergens in de tuin of klusschuur.  

Je krijgt hier professionele begeleiding. Samen zoeken we naar wat je belangrijk vindt in je leven en wat je wilt bereiken. Daarvoor maken we samen met jou een plan. Daarin staan jouw doelen en de stappen die nodig zijn om je doelen te behalen. Lees hier meer over bij ‘begeleiding‘.

Voor wie?

Het gezinshuis is voor jongeren vanaf 16 tot 23 jaar die niet meer thuis kunnen wonen maar waarvoor het nog te vroeg is om zelfstandig te gaan wonen. Je kunt hier een veilige omgeving en kleine stappen groeien naar zelfstandigheid. 

We vinden het belangrijk dat je bewust voor ons als KERN 5 kiest en gemotiveerd bent om aan jezelf te werken.  Check daarom de hele website waardoor je ons al een beetje leert kennen en weet wat we van elkaar mogen verwachten. 

Helaas kunnen we geen plek bieden wanneer het voor iemand geen voordeel heeft om in een gezinssituatie te wonen of voor wie dit risico’s met zich meebrengt door bijvoorbeeld zware verslaving, agressief of seksueel overschrijdend gedrag en/of ernstige persoonlijkheidsproblemen.

Vrije plek

De verwachting is dat rond het voorjaar / zomer van 2021 meerdere plekken vrij komen. Je kunt je nu al aanmelden.

Aanmelden

Om hier te kunnen wonen, heb je een indicatie en beschikking nodig van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente toestemming geeft en betaalt voor de woonplek en begeleiding. De eerste stap is om contact op te nemen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), of in sommige gemeenten heet dit het sociaal wijkteam. Samen met hen bespreek je wat je situatie is en wat daarin nodig is. Als blijkt dat KERN 5 daar goed bij aansluit, kun je je bij ons aanmelden. De medewerker van het CJG kan je daarbij helpen. 

Wanneer je eerder hulp hebt gehad, ontvangen we graag informatie daarover. Denk daarbij aan een dossier, verslagen en onderzoeken. Hierdoor kan een eerste inschatting gemaakt worden of KERN 5 kan bieden wat je nodig hebt.

We houden met jou een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit is om te kijken of de klik er is. Als er van beide kanten een goed gevoel is, volgt een intakegesprek samen met onze gedragsdeskundige Willy Drenth. Zij vraagt nog wat verder door op jouw situatie. Samen met haar beslissen we of KERN 5 kan bieden wat je nodig hebt en bij jou wensen aansluit.  

Als we met elkaar tot de conclusie komen dat dit een goede plek voor je is, plannen we een datum waarop je bij ons kan komen wonen. Voor die tijd maak je nog op een ontspannen manier kennis met de andere bewoners.  

Wanneer niet direct plek is, kan al wel gestart worden met ambulante begeleiding op de plek waar je op dat moment woont.