(Ambulante) Begeleiding

Fasehuis & begeleiding voor jongeren

Professionele begeleiding, gewoon waar je woont!

Wij bieden begeleiding aan de jongeren die in ons gezinshuis wonen. Daarnaast bieden we ook ambulante begeleiding aan jongeren (en hun gezin) die nog thuis, op een andere plek of al zelfstandig wonen.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Een aantal keer per week komen we bij jou langs. Hoe vaak we langs komen, hangt af van wat er nodig is. We kunnen je helpen bij praktische zaken zoals: geldzaken regelen, koken, huishouden op orde te krijgen, schoolzaken, werk en een weekplanning maken. En we bieden psychosociale hulp bij bijvoorbeeld het verwerken van heftige dingen, jezelf leren kennen en accepteren, je relaties met anderen en steviger in je schoenen staan.

De begeleiding is er op gericht dat je groeit en ontwikkelt tot een een volwassen, zelfstandig en zelfverzekerd persoon die weet wat voor talenten die in huis heeft en deze kan inzetten. Je kan met meer zelfvertrouwen stappen leren zetten richting de toekomst die je voor ogen hebt. Daardoor krijg je meer zin in het leven en kan je meer genieten van al het moois dat het leven jou te bieden heeft!

In het hele traject bepaal jij zelf waar je aan wilt werken.

We hebben ons eigen begeleidingsmodel ontwikkelt vanuit de kennis en ervaring die we hebben opgedaan. Dit model is gebaseerd op ‘oplossingsgericht werken’ en ‘contextueel werken’.

Hoe lang duurt de begeleiding?

Wanneer je bij ons komt wonen en/of in begeleiding komt, nemen we eerst de tijd om je te leren kennen. Daarna stellen we samen doelen die je graag wil behalen en waar je begeleiding bij nodig hebt. We zoeken samen naar welke stappen er nodig zijn om je doel te behalen. Het plan, is jouw persoonlijk plan waarin staat wat jij wil en hoe jij het wil. Jouw doelen worden regelmatig in de begeleidingsmomenten erbij gepakt om te checken hoe ver je al bent of dat we al doelen kunnen afvinken omdat ze met succes behaalt zijn.

Elk half jaar evalueren we jouw plan en bespreken we of de begeleiding nog nodig is of dat je zelfstandig verder kunt. Wanneer je nog begeleiding nodig hebt worden de doelen worden aangepast of opnieuw bepaald en wordt weer een stappenplan gemaakt.

Als blijkt dat je toe bent om zelfstandig te gaan wonen (al dan niet met ondersteuning) wordt de uitstroomfase ingezet. Dat houdt in dat de begeleiding dan gericht is op het afronden van de begeleiding en het bepalen wat er nodig is om helemaal zelfstandig te gaan wonen.

Belangrijke personen

Iedereen heeft mensen om zich heen nodig; Samen sta je sterker! Wat jij goed kan, mag je inzetten voor anderen en andersom. Zo kan iedereen doen waar hij goed in is en waar je energie van krijgt.

Wij betrekken zoveel mogelijk belangrijke personen die je al kent. Dat kan familie zijn, een goede vriend of een leraar waar je goed mee kan. Samen brengen we in kaart wat jij nodig hebt en welke personen jou hierin zouden kunnen helpen. Deze personen kunnen meedenken bij het opstellen van jouw persoonlijk plan.

We snappen dat niet iedereen belangrijke personen heeft in zijn leven die hij kan, wil of durft inzetten om te helpen. Samen zoeken we naar mogelijkheden om toch een netwerk van belangrijke mensen op te bouwen en in te zetten.

Of je nu wel of geen contact hebt met familie of vrienden; de relatie die je met hen hebt, heeft altijd invloed op wie je bent en wat je doet. We hebben extra aandacht voor deze relaties en zoeken naar een manier om deze te herstellen of te leren accepteren dat de situatie is, zoals die is. Dit doen we vanuit het contextueel werken.

Kosten begeleiding

De kosten voor het wonen in ons gezinshuis en de (ambulante) begeleiding worden betaald door de gemeente vanuit de (verlengde) jeugdzorg of WMO. Er is hiervoor een indicatie vanuit de gemeente nodig. Als je die al hebt, kan je aangeven bij het wijkteam dat je graag wilt wonen en/of begeleiding wilt hebben van KERN 5. Samen wordt gekeken of dit mogelijk is.

Wanneer er (nog) geen indicatie is, kun je zelf via de gemeente een gesprek aanvragen bij het wijkteam. KERN 5 kan je hierbij helpen als dat nodig is.

In sommige gevallen betaal je een kleine eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van jouw inkomen.

Wanneer je bij ons woont, wordt afgesproken welke kosten je zelf kunt betalen en welke wij voor jou betalen.

Voor wie is de begeleiding?

KERN 5 heeft een eigen kijk op het leven en op de manier van begeleiden. Check bijvoorbeeld onze KERNwaarden, missie en visie en begeleidingsmodel. Wanneer je dit aanspreekt en je zelf vrijwillig kiest voor deze manier van begeleiden, kom je in aanmerking voor (ambulante) begeleiding.

Verder ben je 16 jaar of ouder en heb je een indicatie voor (verlengde) jeugdzorg of WMO.

Je kunt altijd contact opnemen om te overleggen wat het beste past in jouw situatie.