Begeleiding

Gezinshuis & begeleiding voor jongeren

Wanneer je bij ons woont, begeleiden we je om je doelen te bereiken.

Waar begeleiden we je in?

We maken samen met jou een plan om jouw meest ideale situatie te gaan bereiken. Het kunnen praktische doelen zijn zoals omgaan met geld, huishouden runnen en een planning maken. Het kunnen ook psychosociale doelen zijn zoals leren omgaan met je boosheid, weerbaarder worden en vervelende gebeurtenissen in je verleden verwerken.

Jij bepaalt uiteindelijk wat nodig is om jouw volgende stap richting zelfstandigheid te kunnen zetten.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Hoe vaak  en hoeveel begeleiding je nodig hebt, wordt met jou afgestemd. We zullen regelmatig een gesprek met elkaar hebben om je situatie door te spreken. En omdat we met elkaar leven in één huis, komen we elkaar ook spontaan tegen. Juist door samen dingen te ondernemen bijvoorbeeld in de tuin, in de klusschuur, tijdens het eten en in de late uurtjes bij de vuurplaats ontstaan misschien wel de beste gesprekken over ‘het leven’.

Dat is één van de belangrijkste redenen waarom wij op deze manier jongeren verder willen helpen. We hebben de tijd en de aandacht die de jongere nodig heeft (en verdient) en worden niet begrenst door bijvoorbeeld werktijden. We geloven dat je in zo’n ontspannen sfeer veel eerder tot de kern komt van wat je nodig hebt.

Op wat voor manier wordt je begeleid?

We hebben in onze ervaring als hulpverlener gemerkt dat veel jongeren niet weten hoe je moet veranderen of al zoveel geprobeerd hebben en steeds weer teleurgesteld zijn.

Je leeft met de dag en wil of kan niet verder kijken, want je weet niet wat je wil, wat je kan en wat je leven voor betekenis heeft voor jezelf en voor anderen?

Het antwoord zoeken op deze vragen is precies de kern om motivatie te vinden. Jezelf de moeite waard te gaan vinden om jezelf het beste te gunnen; Het vertrouwen krijgen dat je kan veranderen en je leven zinvol ervaren.

Onze begeleiding heeft daarom ook extra aandacht voor het ontdekken van je identiteit en de zin van je leven.

Ambulante begeleiding

Wanneer je (nog) niet bij ons woont, kunnen we je ook begeleiden op de plek waar je dan woont; dit heet ambulante begeleiding. Dit doen we vooral als voorbereiding bij jongeren die bij ons gaan wonen en wanneer een jongere bij ons weg gaat en zelfstandig gaat wonen maar daar af en toe nog wat begeleiding in nodig heeft.