Begeleiding

Gezinshuis & begeleiding voor jongeren

Samen met jou maken we een plan om jouw meest ideale situatie te gaan bereiken. Het kunnen praktische doelen zijn zoals omgaan met geld, je huishouden runnen en een planning maken. Het kunnen ook psychosociale doelen zijn zoals leren omgaan met je boosheid, weerbaarder worden en vervelende gebeurtenissen in je verleden verwerken.

Jij weet en bepaalt zelf wat nodig is om jouw volgende stap richting zelfstandigheid te kunnen zetten.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

De kracht van het gezinshuis is dat je ‘coaching on the job’ krijgt. Juist op het moment dat jij het nodig hebt, zijn we er om je te helpen, aan te moedigen en een luisterend oor te zijn. We zien elkaar dagelijks en merken dus ook snel genoeg wanneer het niet goed moet je gaat en kunnen je daarin ondersteunen.

Dat is één van de belangrijkste redenen waarom wij op deze manier jongeren verder willen helpen. We hebben de tijd en de aandacht die de jongere nodig heeft (en verdient) en worden niet begrenst door bijvoorbeeld werktijden. We geloven dat je in zo’n ontspannen sfeer veel eerder tot de kern komt van wat je nodig hebt.

Verder plannen we regelmatig een begeleidingsgesprek in om jouw situatie door te spreken. Ook de wekelijks gezamenlijke avond is onderdeel van de begeleiding. We bespreken allerlei thema’s die je helpen jezelf beter te leren kennen en je leven op te bouwen.

Wanneer blijkt dat er meer hulp nodig is, helpen we je zoeken naar passende hulp.

Op wat voor manier wordt je begeleid?

We hebben in onze ervaring als hulpverlener gemerkt dat veel jongeren niet weten hoe je moet veranderen of al zoveel geprobeerd hebben en steeds weer teleurgesteld zijn. Je leeft met de dag en wil of kan niet verder kijken, want je weet niet wat je wil, wat je kan en wat je leven voor betekenis heeft voor jezelf en voor anderen.

Het antwoord zoeken op deze vragen is volgens ons precies de kern om je motivatie te vinden. Zo start je met een duidelijk doel voor ogen. Je mag jezelf de moeite waard gaan vinden om jezelf het beste te gunnen. En je mag het vertrouwen krijgen in jezelf dat je meer kan dan je denkt. Zo bouw je aan een zinvol leven. Onze begeleiding heeft daarom ook extra aandacht voor het ontdekken van je identiteit en de zin van je leven.

Ambulante begeleiding

Wanneer je (nog) niet bij ons woont, kunnen we je ook begeleiden op de plek waar je dan woont; dit heet ambulante begeleiding. Dit zetten we in als voorbereiding op het wonen bij ons.

Ook wanneer je uitstroomt en op jezelf gaat wonen, kunnen we je nog een tijdje begeleiding bieden tot het moment dat je het helemaal zelf kan.